szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 30 listopad 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 grudzień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 14 grudzień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 15 luty 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 15 luty 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 8 marzec 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na wiosnę 2019
Edukator w cukrzycy Trwa nabór na wiosnę 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór na jesień 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na jesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór
Wykonanie badania spirometrycznego Trwa nabór
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór

 

Fotoreportaże: