Kurs specjalistyczny – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 3 miesiące zgodnie z §32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Kurs specjalistyczny Planowana data rozpoczęcia
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 01 czerwiec 2024
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
08 czerwiec 2024
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 16 czerwiec 2024
Endoskopia dla pielęgniarek 22 czerwiec 2024
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 03 sierpień 2024
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Trwa nabór
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Edukator w cukrzycy
Trwa nabór
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Trwa nabór
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór

Fotoreportaże: