szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 22 marzec 2019
Edukator w cukrzycy 12 kwiecień 2019
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 26 kwiecień 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych 10 maja 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 17 maja 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 24 maja 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 24 maja 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 31 maja 2019
Wykonanie badania spirometrycznego 13 wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 4 październik 2019
Endoskopia dla pielęgniarek 11 październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 25 październik 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 22 listopad 2019
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór na jesień 2019

 

Fotoreportaże: