szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Edukator w cukrzycy 7 wrzesień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 8 wrzesień 2018
Leczenie ran dla pielęgniarek 14 wrzesień 2018
Leczenie ran dla położnych 14 wrzesień 2018
Endoskopia dla pielęgniarek 21 wrzesień 2018
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 28 wrzesień 2018
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 5 październik 2018
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 12 październik 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 12 październik 2018
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 14 październik 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2018
Wykonanie badania spirometrycznego 26 październik 2018
Szczepienia ochronne dla położnych 26 październik 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 16 listopad 2018
Podstawy języka migowego 16 listopad 2018
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór

 

Fotoreportaże: