szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Kurs Rozpoczęcie
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 20 październik 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 26 październik 2018
Wykonanie badania spirometrycznego 26 październik 2018
Szczepienia ochronne dla położnych 27 październik 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 9 listopad 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 16 listopad 2018
Podstawy języka migowego 16 listopad 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 30 listopad 2018
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na wiosnę 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Trwa nabór na wiosnę 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór na jesień 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na jesień 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór

 

Fotoreportaże: