szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 10 styczeń 2020
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 10 styczeń 2020
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 17 styczeń 2020 (zmiana terminu)
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 styczeń 2020
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 7 luty 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 28 luty 2020
Szczepienia ochronne dla położnych 28 luty 2020
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 20 marzec 2020
Edukator w cukrzycy 24 kwiecień 2020
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór na 2020
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór na 2020
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na 2020
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na 2020
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na 2020
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór na 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór na 2020

Fotoreportaże: