szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 27 wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 4 październik 2019
Endoskopia dla pielęgniarek 11 październik 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 11 październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 18 październik 2019
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 25 październik 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 25 październik 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 25 październik 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych 8 listopad 2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 15 listopad 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 15 listopad 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 22 listopad 2019
Edukator w cukrzycy Trwa nabór na 2020
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór na 2020
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na 2020

Fotoreportaże: