kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo onkologiczne Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór