Kurs kwalifikacyjny – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z §24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs kwalifikacyjny Planowana data rozpoczęcia
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
17 marzec 2023
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
17 marzec 2023
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 24 marzec 2023
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
24 marzec 2023
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 24 marzec 2023
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
14 kwiecień 2023
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 14 kwiecień 2023
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Trwa nabór
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Trwa nabór
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo onkologiczne Trwa nabór
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór