kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 27 wrzesień 2019
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 4 październik 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 11 październik 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 11 październik 2019
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 12 październik 2019
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 18 październik 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 26 październik 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 8 listopad 2019 (zmiana terminu)
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 8 listopad 2019 (zmiana terminu)
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 9 listopad 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 22 listopad 2019 (zmiana terminu)
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo onkologiczne Trwa nabór