kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 21 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 21 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 28 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 28 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 29 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 5 październik 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 5 październik 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne 5 październik 2018
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 12 październik 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 13 październik 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 13 październik 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 13 październik 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 19 październik 2018
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór