Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: wymagane kursy specjalistyczne

Specjalizacja Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja psychiatryczna
15 kwiecień 2023
Specjalizacja onkologiczna 15 kwiecień 2023
Specjalizacja epidemiologiczna 15 kwiecień 2023
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 15 kwiecień 2023
Specjalizacja chirurgiczna
15 kwiecień 2023
Specjalizacja internistyczna
15 kwiecień 2023
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek
15 kwiecień 2023
 
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SPECJALIZACJACH:
Rozpoczęcie zajęć: jesień 2022
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek