Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Mamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniach specjalizacyjnych – rozpoczęcie czerwiec 2020 
Specjalizacja chirurgiczna
Specjalizacja epidemiologiczna
Specjalizacja internistyczna
Specjalizacja operacyjna
Nowe szkolenia specjalizacyjne – edycja jesień 2020 Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 27 wrzesień 2020
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 27 wrzesień 2020
Specjalizacja pediatryczna 27 wrzesień 2020
Specjalizacja geriatryczna 27 wrzesień 2020
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 wrzesień 2020
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek 27 wrzesień 2020
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 27 wrzesień 2020
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 wrzesień 2020
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 27 wrzesień 2020
Specjalizacja onkologiczna 27 wrzesień 2020
Specjalizacja chirurgiczna 27 wrzesień 2020
Specjalizacja operacyjna 27 wrzesień 2020
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór
Specjalizacja opieki paliatywnej Trwa nabór