specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Szkolenie specjalizacyjne Rozpoczęcie
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja chirurgiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 19 kwiecień 2020
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 19 kwiecień 2020
Specjalizacja onkologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja opieki paliatywnej 19 kwiecień 2020
Specjalizacja psychiatryczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja epidemiologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 19 kwiecień 2020
Specjalizacja internistyczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja operacyjna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór