specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 27 kwiecień 2019
Specjalizacja operacyjna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja internistyczna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja onkologiczna Trwa nabór
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór
Specjalizacja chirurgiczna Trwa nabór
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Trwa nabór