Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: wymagane kursy specjalistyczne

Specjalizacja Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja opieki paliatywnej
Trwa nabór na 2023
Specjalizacja psychiatryczna
Trwa nabór na 2023
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór na 2023
Specjalizacja onkologiczna Trwa nabór na 2023
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na 2023
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki Trwa nabór na 2023
Specjalizacja chirurgiczna
Trwa nabór na 2023
 
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SPECJALIZACJACH:
Rozpoczęcie zajęć: 15 październik 2022
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych
Specjalizacja operacyjna
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych
Specjalizacja internistyczna
Rozpoczęcie zajęć: 20 listopad 2022
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek