specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 29 wrzesień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 29 wrzesień 2019
Specjalizacja chirurgiczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja geriatryczna 26 październik 2019
Specjalizacja pediatryczna 26 październik 2019
Specjalizacja opieki długoterminowej 26 październik 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 26 październik 2019
Specjalizacja onkologiczna 26 październik 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych 26 październik 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej 26 październik 2019
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek 26 październik 2019 (zmiana terminu)
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja internistyczna Trwa nabór
Specjalizacja operacyjna Trwa nabór