Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną chcielibyśmy poinformować, że wykłady specjalizacji rozpoczynających się w kwietniu 2020 będą się odbywały online.
Program, na którym prowadzone będą wykłady jest dla Państwa bezpłatny, umożliwia prowadzenie i uczestniczenie w wykładzie poprzez komputer/laptop/smartfon.
Jedyne co jest potrzebne to dostęp do internetu.
Każdy z Państwa otrzyma link do logowania się poprzez email.
Dodatkowo będziemy przesyłać wszystkie wykłady na Państwa adresy email.
Taka forma prowadzenia zajęć zapewni Państwu bezpieczny i komfortowy udział w specjalizacji do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej.

Szkolenia specjalizacyjne we Wrocławiu Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja chirurgiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 19 kwiecień 2020
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 19 kwiecień 2020
Specjalizacja onkologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja opieki paliatywnej 19 kwiecień 2020
Specjalizacja psychiatryczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja epidemiologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 19 kwiecień 2020
Specjalizacja internistyczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja operacyjna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
 
Szkolenia specjalizacyjne w Jeleniej Górze Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja internistyczna – Jelenia Góra 25 kwiecień 2020
Specjalizacja chirurgiczna – Jelenia Góra 25 kwiecień 2020