specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja chirurgiczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja onkologiczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja opieki paliatywnej Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja internistyczna Trwa nabór
Specjalizacja operacyjna Trwa nabór