specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 27 kwiecień 2019
Specjalizacja onkologiczna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej 27 kwiecień 2019
Specjalizacja opieki długoterminowej 27 kwiecień 2019
Specjalizacja chirurgiczna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja operacyjna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja psychiatryczna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek 27 kwiecień 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 27 kwiecień 2019
Specjalizacja internistyczna 27 kwiecień 2019
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór na jesień 2019