Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Szkolenia specjalizacyjne we Wrocławiu Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja chirurgiczna 6 czerwiec 2020 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 6 czerwiec 2020 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja internistyczna 6 czerwiec 2020 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja operacyjna 6 czerwiec 2020 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja epidemiologiczna 27 czerwiec 2020 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja opieki paliatywnej Trwa nabór na jesień 2020
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór na jesień 2020
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór na jesień 2020
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja onkologiczna Trwa nabór