specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja geriatryczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja pediatryczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja opieki długoterminowej 29 wrzesień 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 29 wrzesień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2019
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek 29 wrzesień 2019
Specjalizacja onkologiczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 29 wrzesień 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych 29 wrzesień 2019
Specjalizacja psychiatryczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja chirurgiczna 29 wrzesień 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej 29 wrzesień 2019
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 29 wrzesień 2019
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja internistyczna Trwa nabór
Specjalizacja operacyjna Trwa nabór