Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.).

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) – obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie  krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy zgodnie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.).

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Jak złożyć wniosek na egzamin państwowy w SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Nowe szkolenia specjalizacyjne  Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja internistyczna 27 marzec 2021
Specjalizacja opieki paliatywnej 27 marzec 2021
Specjalizacja psychiatryczna 27 marzec 2021
Specjalizacja epidemiologiczna 27 marzec 2021
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 27 marzec 2021
Specjalizacja chirurgiczna 27 marzec 2021
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 27 marzec 2021
 
Mamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniach specjalizacyjnych – rozpoczęcie wiosna 2021
Specjalizacja operacyjna