specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na szkolenie w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna 6 październik 2018
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 6 październik 2018
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 6 październik 2018
Specjalizacja epidemiologiczna 27 październik 2018
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 27 październik 2018
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2018
Specjalizacja onkologiczna Trwa nabór na 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej Trwa nabór na 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór na 2019
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór na 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór na 2019
Specjalizacja geriatryczna Trwa nabór na 2019
Specjalizacja chirurgiczna Trwa nabór na wiosnę 2019
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór na wiosnę 2019
Specjalizacja internistyczna Trwa nabór na wiosnę 2019
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór na wiosnę 2019
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór na wiosnę 2019