Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe:
neurochirurgii

35

torakochirurgii

35

kardiochirurgii,

35

laryngologii i chirurgii głowy i szyi

35

okulistyki

35

chirurgii naczyniowej

35

położnictwa i ginekologii

35

urologii

35

ortopedii

35

III

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci

35

65

IV

Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych u pacjentów w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia

30

Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego

35

100

Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO

35

V

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

170

Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej

35

VI

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci

30

Oddział intensywnej terapii dzieci

35

65

VII

Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci

30

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych

20

70

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci

20

VIII

Medycyna ratunkowa

40

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

14

54

Łącznie

330

649

979*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ OPIEKI WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!