Cel kształcenia: Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe:
neurochirurgii

35

torakochirurgii

35

kardiochirurgii,

35

laryngologii i chirurgii głowy i szyi

35

okulistyki

35

chirurgii naczyniowej

35

położnictwa i ginekologii

35

urologii

35

ortopedii

35

III

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci

35

65

IV

Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych u pacjentów w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia

30

Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego

35

100

Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO

35

V

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

170

Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej

35

VI

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci

30

Oddział intensywnej terapii dzieci

35

65

VII

Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci

30

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych

20

70

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci

20

VIII

Medycyna ratunkowa

40

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

14

54

Łącznie

330

649

979*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!