Instrukcja:

1. Proszę wybrać typ, a następnie w nowym oknie odpowiednie szkolenie, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y.

2. Proszę wydrukować w jednym egzemplarzu formularz „Karta zgłoszenia” oraz w dwóch egzemplarzach zintegrowany druk „Umowa o naukę+Zobowiązanie Płatnicze”.

3. Proszę odesłać do biura wypełnione i podpisane dokumenty

 

Dokumenty: