SKRÓCONY TECHNICZNY PRZEWODNIK DOTYCZĄCY SKŁADANIA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 

W celu uzyskania szczegółowych oraz merytorycznych informacji prosimy o zapoznanie się z ”Podręcznikiem użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych” udostępnionym przez CSIOZ na stronie https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/ (dokument znajduje się w pliku o nazwie „Instrukcje dla pielęgniarek i położnych”)

 

  1. Wybieramy rolę PIELĘGNIARKA

 

  1. Wybieramy zakładkę WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

 

  1. Wybieramy zakładkę NOWY WNIOSEK O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

 

  1. Wypełniamy krok po kroku dane we wniosku

4a. Wprowadzamy dane specjalizacji, której dotyczy składany wniosek. W tym celu klikamy WYBIERZ

 

Po kliknięciu WYBIERZ na ekranie pojawią się dane szkolenia specjalizacyjnego.  Klikamy AKCJE przy szkoleniu, którego dotyczy składany wniosek (kliknięcie  >  pozwala skorzystać z opcji WYBIERZ) -> klikamy WYBIERZ

4b. Uzupełniamy dane dotyczące wykształcenia

4c. uzupełniamy dane dotyczące aktualnego zatrudnienia

oraz  nazwę okręgowej izby pielęgniarek i położnych, właściwej dla miejsca zatrudnienia

w tym celu klikamy WYBIERZ

Następnie klikamy AKCJE (kliknięcie     >   pozwala skorzystać z opcji WYBIERZ) -> klikamy WYBIERZ

 

4d. W kolejnym etapie system daje możliwość wypełnienia części dotyczącej zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji. Tej części NIE WYPEŁNIAMY – ma pozostać pusta.

4e. Dodajemy wymagane załączniki

– wymagane kursy lub zaświadczenia pozwalające na zwolnienie z obowiązku ukończenia kursów (poza kursem Wywiad i badanie fizykalne)

 

– dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy zrealizowany na konto CKPPiP http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Informacje_dla_zdajacych/2016.11.15%20egzamin%20op%C5%82aty%20.pdf

 

– nie dodajemy niczego w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji

4f. Zaznaczamy wymagane oświadczenia

– „w ramach miejsca niefinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia”

– potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem

  1. Zapisujemy wypełniony wniosek

oraz klikamy DALEJ

  1. Po sprawdzeniu wszystkich wprowadzonych danych wysyłamy wniosek

a następnie klikamy TAK

  1. Prawidłowo wysłany wniosek powinien otrzymać status ZŁOŻONY