Cel kształcenia: Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 430,00 zł

Plan nauczania:

Lp.

Moduł

Teoria (liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba godzin
I

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych

6

6
II Podawanie leków przeciwnowotworowych 9 Oddział onkologiczny;
Oddział chemioterapii;
Oddział ginekologii onkologicznejOddział chemioterapii dziennej;
Poradnia chemioterapii
25

 

 

 

 

10

64
III Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
IV Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
Łączna ilość godzin 35   35 70

 

„Zapisz się!