Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia 50 Oddział kardiologiczny 35 120
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 35
III Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego 35 Oddział chorób płuc  

42

 

77
IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego 40 Oddział gastroenterologiczny 35 75
V Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego 30 Oddział nefrologiczny 21 65
Stacja dializ 14
VI Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi 40 Oddział chorób metabolicznych; Oddział endokrynologiczny  

35

 

110
Poradnia endokrynologiczna; Poradnia chorób metabolicznych; Poradnia diabetologiczna 35
VII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi 50 Oddział hematologiczny 35 85
VIII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi 20 Oddział reumatologiczny 35 55
IX Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi 25 Oddział neurologiczny z pododdziałem udarów mózgu  

35

 

95
Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION); Oddział wzmożonej opieki neurologicznej 35
X Pielęgnowanie chorego w okresie starości 15 15
XI Wybrane aspekty opieki paliatywnej 15 Oddział medycyny paliatywnej; Ośrodek opieki paliatywnej 35 50
Łącznie 430   427 857*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI INTERNISTYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!