Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:

• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX, EMAIL, osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.​

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Mikrobiologia 73 Pracownia mikrobiologii 35 108
III Immunologia i szczepienia ochronne 30 30
IV Choroby zakaźne 50 Oddział chorób zakaźnych 35 85
V Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 102 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 35 256
Stacja dializ 21
Oddział wieloprofilowy zachowawczy 21
Oddział wieloprofilowy zabiegowy 21
Blok operacyjny 21
Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny 35
VI Higiena szpitalna 60 60
VII Badania w epidemiologii 40 40
VIII Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii 100 Zespół kontroli zakażeń szpitalnych 55 155
Łącznie 565   279 844*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WYMAGANY JEST:

1. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY, JEŻELI OSOBA POSIADA JUŻ JAKĄKOLWIEK SPECJALIZACJĘ UKOŃCZONĄ PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!