Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.

Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX, EMAIL, osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.​

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne

15

15

III

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej

15

Blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej

oraz

Sala operacyjna inwazyjnej chirurgii endoskopowej

70

85

IV

Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii

16

Blok operacyjny neurochirurgii

49

65

V

Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie

15

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

35

50

VI

Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii

18

Blok operacyjny ortopedii i traumatologii

42

60

VII

Pielęgniarstwo operacyjne w urologii

15

Blok operacyjny urologii

35

50

VIII

Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej

20

Blok operacyjny kardiochirurgii

70

90

IX

Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii

12

Blok operacyjny torakochirurgii

28

40

X

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń

18

Blok operacyjny chirurgii naczyń

42

60

XI

Pielęgniarstwo operacyjne w otolaryngologii

10

Blok operacyjny otolaryngologii

35

45

XII

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

10

Blok operacyjny chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej

35

45

XII

Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce

14

Blok operacyjny okulistyki

28

42

XIV

Pielęgniarstwo operacyjne w transplantologii

9

Blok operacyjny transplantologii

21

30

XV

Pielęgniarstwo operacyjnej w chirurgii dziecięcej

14

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

35

49

Łącznie

311

525

836*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI OPERACYJNEJ WYMAGANY JEST:

1. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY, JEŻELI OSOBA POSIADA JUŻ JAKĄKOLWIEK SPECJALIZACJĘ UKOŃCZONĄ PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!