Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI CHIRURGICZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

  1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
  2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
  3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Wybrane aspekty leczenia w chirurgii 50 Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową 35 85
III Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii 25 Oddział chirurgiczny ogólny; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 7 32
IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej 90 Ambulatorium chirurgiczne 21 153
Oddział chirurgiczny ogólny 42
V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii 40 Ambulatorium chirurgiczne; Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej 21 96
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej 35
VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii 20 Oddział neurochirurgiczny 21 41
VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii 60 Oddział kardiochirurgiczny 14 123
Oddział chirurgii naczyniowej 28
Oddział chirurgii klatki piersiowej 21
VIII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii 30 Oddział urologiczny 35 65
IX Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego 40 Oddział chirurgii dziecięcej 35 75
X Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 490   350 840*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!