Cel kształcenia:  nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego 85 85
III Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 30 30
IV Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową 150 Oddział chemioterapii:

– oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

– oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70 360
Oddział radioterapii:

– oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

– zakład radioterapii – 14 godz.

– oddział brachytarapii – 21 godz.

70
Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+ Blok operacyjny – 10 godz.

70
V Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową 35 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 35 70
VI Leczenie wspomagające w onkologii 35 35
VII Opieka paliatywna 40 Hospicjum stacjonarne – 35 godz. oraz

Paliatywna opieka domowa – 35 godz.

70 110
Łącznie 485 315 800*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!