Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego 85 85
III Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 30 30
IV Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową 150 Oddział chemioterapii:

– oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

– oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70 360
Oddział radioterapii:

– oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

– zakład radioterapii – 14 godz.

– oddział brachytarapii – 21 godz.

70
Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+ Blok operacyjny – 10 godz.

70
V Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową 35 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 35 70
VI Leczenie wspomagające w onkologii 35 35
VII Opieka paliatywna 40 Hospicjum stacjonarne – 35 godz. oraz

Paliatywna opieka domowa – 35 godz.

70 110
Łącznie 485 315 800*

 

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI ONKOLOGICZNEJ WYMAGANY JEST

  1. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY UZYSKANEGO PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!