Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Współczesne kierunki opieki nad kobietą 15 15
III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym 26 Poradnia położniczo-ginekologiczna 8 50
Oddział leczenia niepłodności albo Poradnia leczenia niepłodności 16
IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży 54 Szkoła rodzenia 6 120
Oddział patologii ciąży 20
Poradnia położniczo-ginekologiczna 20
Pracownia/Gabinet USG 20
V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą 60 Blok porodowy z salą porodów rodzinnych 40 100
VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem 60 Oddział położniczo-noworodkowy 40 110
Poradnia laktacyjna 10
VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania 34 Poradnia położniczo-ginekologiczna albo Poradnia ginekologii dziecięcej albo Poradnia ginekologii wieku rozwojowego 16 50
VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego 54 Oddział ginekologii albo Oddział endokrynologii ginekologicznej 40 94
IX Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium 34 Poradnia ginekologiczna 16 50
X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej 75 Poradnia onkologiczno-ginekologiczna 40 155
Oddział onkologii ginekologicznej 40
Łącznie 522 332 854*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!