Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego-Położniczego dla położnych Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Współczesne kierunki opieki nad kobietą 15 15
III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym 26 Poradnia położniczo-ginekologiczna 8 50
Oddział leczenia niepłodności albo Poradnia leczenia niepłodności 16
IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży 54 Szkoła rodzenia 6 120
Oddział patologii ciąży 20
Poradnia położniczo-ginekologiczna 20
Pracownia/Gabinet USG 20
V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą 60 Blok porodowy z salą porodów rodzinnych 40 100
VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem 60 Oddział położniczo-noworodkowy 40 110
Poradnia laktacyjna 10
VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania 34 Poradnia położniczo-ginekologiczna albo Poradnia ginekologii dziecięcej albo Poradnia ginekologii wieku rozwojowego 16 50
VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego 54 Oddział ginekologii albo Oddział endokrynologii ginekologicznej 40 94
IX Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium 34 Poradnia ginekologiczna 16 50
X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej 75 Poradnia onkologiczno-ginekologiczna 40 155
Oddział onkologii ginekologicznej 40
Łącznie 522 332 854*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ DLA POŁOŻNYCH WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

  1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA DLA POŁOŻNYCH
  2. KURS SPECJALISTYCZNY:LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH
  3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!