Cel kształcenia: Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 550,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Warsztaty (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne 8 2 Oddział patologii ciąży; Poradnia położniczo-ginekologiczna; Poradnia ginekologiczna

 

4 62
II Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą 5 5 Sala porodowa 4
Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy 12
III Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania 14  – Poradnia laktacyjna 8
Łącznie 27 7   28 62

 

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

„Zapisz się!