Zapraszamy do udziału w nowym kursie specjalistycznym dla położnych:

„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Cel kursu:

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Warsztaty (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne 8 2 Oddział patologii ciąży; Poradnia położniczo-ginekologiczna; Poradnia ginekologiczna

 

4 62
II Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą 5 5 Sala porodowa 4
Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy 12
III Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania 14  – Poradnia laktacyjna 8
Łącznie 27 7   28 62

 

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy (piątek,sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 4 dni (28 godzin).

Cena: 550 zł
Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku Edukator do spraw laktacji (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)
– pomaga spełnić wymagania stawiane przez Standard opieki okołoporodowej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu  oraz opieki nad noworodkiem)

„Zapisz się!