Kurs dla pielęgniarek.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Cel kształcenia:

 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopii.

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych 13  –  – 13
II Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego 22 Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego 35 57
III Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych 18 Pracownia endoskopii dróg oddechowych 35 53
IV Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii) 10  – 10
Łącznie 63   70 133*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne trwają 3 weekendy (sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 14 dni (91 godzin).

 

Cena: 790,00 ZŁ    720,00 ZŁ

„Zapisz się!