Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 720,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych 13  –  – 13
II Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego 22 Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego 35 57
III Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych 18 Pracownia endoskopii dróg oddechowych 35 53
IV Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii) 10  – 10
Łącznie 63   70 133*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!