Kurs odbywa się pod honorowym patronatem Prof. Marii Teresy Szewczyk.

Kurs trwa 4 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Sobota 9:00 – 19:45, Niedziela 9:00 – 19:45 Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATOWEJ!

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Patofizjologia i leczenia ran 20 20
II Zakażenie ran 10 Ambulatorium chirurgii ogólnej albo Ambulatorium chirurgii urazowej albo Szpitalny oddział ratunkowy 30 40
III Odleżyny i rany nowotworowe 20 Oddział neurologiczny albo Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział geriatryczny albo Oddział medycyny paliatywnej 30 50
IV Owrzodzenia kończyn dolnych 15 Poradnia chorób naczyń albo Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo Oddział chirurgii naczyniowe 30 45
V Zespół stopy cukrzycowej 15 Oddział chirurgii naczyniowej albo Oddział diabetologiczny albo Poradnia stopy cukrzycowej 30 45
Łącznie 80   120 200*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Cena promocyjna: 490,00 zł

„Zapisz się!