Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach oraz w formie warsztatów (fotoreportaż)

Kurs został objęty honorowym patronatem prof. Marii Teresy Szewczyk, specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 540,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Patofizjologia i leczenia ran 10 Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Poradnia chorób naczyń;
Poradnia leczenia ran
przewlekłych
10 20
II Zakażenie ran 10 Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Poradnia chorób naczyń;
Poradnia leczenia ran
przewlekłych
10 20
III Odleżyny i rany nowotworowe 10 Oddział medycyny paliatywnej;
Oddział onkologiczny; Hospicjum
stacjonarne; Zakład/Oddział
opiekuńczo – leczniczy
15 25
IV Oparzenia, odmrożenia, rana urazowa powikłana 6 Oddział chirurgii plastycznej;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej; Oddział leczenia
oparzeń; Oddział chirurgiczny
ogólny
15 21
V Owrzodzenia kończyn dolnych 14 Poradnia chorób naczyń; Poradnia
leczenia ran przewlekłych;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział chirurgiczny ogólny
15 29
VI Zespół stopy cukrzycowej 10 Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział diabetologiczny; Poradnia
stopy cukrzycowej; Poradnia
leczenia ran przewlekłych,
Poradnia chirurgii ogólne
15 25
Łącznie 60*   80 140

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!