Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek ( pracownia EKG, poradnia kardiologiczna)

Koszt udziału w kursie cena regularna: 350,00 zł 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG 6 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 14 20
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG 20 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych 20 Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego 4 Pracownie diagnostyki kardiologicznej 20 24
Łącznie 50*   58 108

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

tel. kontaktowy 71 797 57 57

 

„Zapisz się!