Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek (Sala porodowa,Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, Oddział patologii ciąży)
Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu z  zastosowaniem kardiotokografii 8 Sala porodowa albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 22
II Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu 20 Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 27 47
III Monitorowanie dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu 7 Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 21
Łącznie 35   55 90*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Cena promocyjna: 550 zł

„Zapisz się!