Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 550,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu z  zastosowaniem kardiotokografii 8 Sala porodowa albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 22
II Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu 20 Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 27 47
III Monitorowanie dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu 7 Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 21
Łącznie 35   55 90*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

„Zapisz się!