Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy.

Staże odbywają się w tygodniu w gabinecie lekarza rodzinnego: 3 dni

 

PLAN NAUCZANIA KURSU I STOPNIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi 25 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 33
II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 10 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 18
III Zasady i tryb wystawiania recept 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 4 9
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5  – 5
Łącznie 45   20 65*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

PLAN NAUCZANIA KURSU II STOPNIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych 15 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 8 23
II Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 4 9
III Zasady i tryb wystawiania recept 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 2 7
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5  – 5
Łącznie 30   14 44*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

 

Cena promocyjna obowiązująca: 450 zł

Cena regularna: 550 zł

„Zapisz się!