Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne :warsztaty

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Zajęcia teoretyczne Łączna liczba godzin kontaktowych
Wykłady

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

I Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka 8  – 8
II Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 19 30 49
Łącznie 27 30 57*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

Cena promocyjna: 310,00 zł

„Zapisz się!