Kurs trwa 4 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. KURS ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PANI PROFESOR TERESY SZEWCZYK, SPECJALISTKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATOWEJ!

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Patofizjologia i leczenia ran 15 Oddział ginekologiczny albo Oddział ginekologii onkologicznej 35 60
II Zakażenie ran 10
III Odleżyny i rany nowotworowe 20 Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy albo Zakład opieki długoterminowej 35 55
Łącznie 45   70 115*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

Cena promocyjna: 450,00 zł

„Zapisz się!