Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.PLAN NAUCZANIA

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia

50

Oddział kardiologii dorosłych

 

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

35

35

120

III

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego

35

Oddział pulmonologii

 

Pracownia endoskopii

 

Pracownia spirometryczna

 

Pracownia gazometryczna

 

Pracownia testów alergologicznych

21

5

6

5

5

77

IV

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego

40

Oddział gastroenterologii

35

75

V

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego

30

Oddział nefrologii

 

Stacja dializ/ośrodek dializ otrzewnowych

21

14

65

VI

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi

40

Oddział chorób metabolicznych

albo

Oddział endokrynologiczny dla dorosłych

 

Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych

albo

Poradnia chorób metabolicznych

albo

Poradnia diabetologiczna

35

35

110

VII

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi

50

Oddział hematologii

 

Gabinet zabiegowy

 

Pobyt dzienny

21

7

7

85

VIII

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi

20

Oddział reumatologii

 

Pokój wlewów leczenia biologicznego

 

Gabinet zabiegowy

21

7

7

55

IX

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi

25

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarów mózgu

 

Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION)

albo

Odział wzmożonej opieki neurologicznej

35

35

95

X

Pielęgnowanie chorego w okresie starości

15

15

XI

Wybrane aspekty opieki paliatywnej

15

Oddział opieki paliatywnej

35

50

Łącznie

430

427

857*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI INTERNISTYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

 

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!