Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Wybrane aspekty leczenia w chirurgii

50

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

+ sala opatrunkowa

35

85

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii

25

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

albo urazowej

7

32

IV

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej

90

Ambulatorium chirurgiczne

21

153

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

42

V

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgii urazowej albo poradnia urazowo-ortopedyczna

21

96

Klinika/oddział ortopedii albo chirurgii urazowej

35

VI

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii

20

Klinika/oddział neurochirurgii

21

41

VII

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii

60

Klinika/oddział kardiochirurgii

14

123

Klinika/oddział chirurgii naczyniowej

28

Klinika/oddział torakochirurgii

21

VIII

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii

30

Klinika/oddział urologii

35

65

IX

Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego

40

Klinika/oddział chirurgii dzieci

35

75

X

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

Łącznie

490

350

840*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI CHIRURGICZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

 

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!