Cel kształcenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 550,00 zł (cena promocyjna dotyczy osób biorących udział w specjalizacjach w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego)

Cena regularna: 750,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Staż* Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
Miejsce realizacji
I Badanie podmiotowe osoby dorosłej 10 Oddział chorób wewnętrznych
–15 godz.Oddział neurologiczny;Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
–10 godz.
 

25

100
II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej 55
III Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego 10
Łącznie 75   25 100

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Do Państwa dyspozycji jest nowoczesny sprzęt:

Fantom do badań fizykalnych ze SmartScope
Symulator pozwala na osłuchiwanie różnych dźwięków serca i płuc (które są wybierane przez instruktora za pomocą pilota) na manekinie, posiadającym 6 miejsc, w których słychać tony serca; 5 lokalizacji osłuchiwania płuc z przodu, oraz 10 miejsc ze słyszalnymi dźwiękami płuc z tyłu oraz 2 w linii środkowo pachowej.

Podczas ćwiczeń nauczycie się Państwo rozpoznawać  m. in.:

TONY SERCA:

 1. praca serca prawidłowa
 2. cofanie się krwi do serca przy niedomykalności zastawki aorty
 3. stenoza płucna
 4. stenoza mitralna
 5. holosystoliczny
 6. midsystoliczny
 7. S3 Galop
 8. S4 Galop
 9. systolic click
 10. defekt/ uszkodzenie przegrody przedsionkowej
 11. PDA
 12. VSD

 

SZMERY PŁUC:

 1. Normalny płucny
 2. Normalny pęcherzykowy
 3. Świsty
 4. Świsty jednostronne
 5. Delikatne trzeszczenia
 6. Szorstkie trzeszczenia
 7. Ronchii
 8. Szorstki wysoki świst oddechowy (stridor)
 9. Jamisty
 10. Oskrzelowo-pęcherzykowy
 11. Oskrzelowy
 12. Obrzęk płuc
 13. Infant
 14. Tarcie
 15. Egofonia
 16. Pektorylokwia

 

Model ucha, 3x powiększenie, 4-częściowy

  Model przedstawia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Błona bębenkowa z młoteczkiem i kowadełkiem, błędnik ze strzemiączkiem, ślimak, nerw słuchowy i równowagi są wyjmowalne.

Miednica męska, 2 częściowa

Model miednicy męskiej ze szczególną dokładnością ukazuje połowę męskich narządów płciowych.  Połowa przedstawionych narządów płciowych wraz z pęcherzem ukazana jest w normalnej pozycji w męskiej miednicy.

Odbytnica jest wyjmowana. Model jest dostarczany na stabilnej podstawie.

Miednica żeńska, 2 częściowa

 

Model miednicy żeńskiej ze szczególną dokładnością ukazuje połowę kobiecych narządów płciowych z pęcherzem moczowym i odbytnicą (wymienna).

 

Tors mini z głową, 12 części

 

Model tułowia ½ naturalnej wielkości.

Model mini torsu składa się z następujących części:

• głowa – 2 połowy,

• połowa mózgu,

• płuca,

• żołądek,

• wątroba z pęcherzykiem żółciowym,

• przewód pokarmowy – 2 części.

 

Model płuc i krtani, 5-częściowy

 

Model płuc składa się z takich elementów jak:

• krtań,

• tchawica z drzewem oskrzelowym,

• 2-częściowe serce,

• żyła główna,

• aorta,

• tętnica płucna,

• przełyk,

• 2-częściowe płuco (przednia połowa usuwalna).

„Zapisz się!