KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE-DLA POŁOŻNYCH

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest 6 miesięcy stażu pracy.
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Specyfika pielęgniarstwa operacyjnego 20 Centralna sterylizatornia 10 30
II Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii 30 Blok operacyjny ginekologii 64 188
Blok operacyjny ginekologii onkologicznej 40
Blok operacyjny chirurgii ogólnej 30
Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym 24
III Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 20 Sala cięć cesarskich 40 60
IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka 15 Blok operacyjny chirurgii noworodka 32 47
Łącznie 85   240 325*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!