Specjalizacja geriatryczna

Cel kształcenia: Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzy...

Specjalizacja rodzinna dla położnych

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla położnych. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych...

Specjalizacja opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Jó...

Specjalizacja opieki paliatywnej

Cel kształcenia: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dzie...

Specjalizacja chirurgiczna – Jelenia Góra

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości św...

Specjalizacja internistyczna – Jelenia Góra

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości ś...

Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek

Celem kształcenia: nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęg...