Specjalizacja operacyjna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świ...

Specjalizacja internistyczna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości ś...

Specjalizacja psychiatryczna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości ś...

Specjalizacja pediatryczna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świ...

Specjalizacja chirurgiczna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości św...

Specjalizacja onkologiczna

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy. Cel specjalizacji: 1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świ...