Podstawy języka migowego

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro Program: – zajęcia teoretyczne- odbywają się w weekendy –  staż w tygodniu PLAN NAUCZANIA   Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Liczba godz...

Leczenie ran dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywaj...

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszał...

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. M...

Kompresjoterapia

Kurs dla pielęgniarek. Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !   Cel kształcenia Pielęgniarka zastosuje kompresjoterapię profilaktyczną i/lub leczniczą adekwatnie do wskazań.   Czas kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na reali...