Podstawy języka migowego

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro Program: – zajęcia teoretyczne- odbywają się w weekendy –  staż w tygodniu PLAN NAUCZANIA   Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Liczba godz...

Kompresjoterapia

Kurs dla pielęgniarek. Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !   Cel kształcenia Pielęgniarka zastosuje kompresjoterapię profilaktyczną i/lub leczniczą adekwatnie do wskazań.   Czas kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na reali...