Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych. Tryb naucza...

Edukator w cukrzycy

Cel kształcenia: Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku – Edukator do spraw diabe...

Leczenie ran dla pielęgniarek

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmo...

Endoskopia dla pielęgniarek

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsu...

Szczepienia ochronne dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: szczepień ochronnych noworodków; szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) o...

Wykonanie badania spirometrycznego

Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych ! Program: – zajęcia teoretyczne-WEEKEND – staż w tygodniu ( 6 dni po 7,5 godzin) PLAN NAUCZANIA   Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba ...