Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

Program:

– zajęcia teoretyczne- odbywają się w weekendy

–  staż w tygodniu

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Liczba godzin ćwiczeń Liczba godzin konwersatorium* Miejsce realizacji Łączna liczba godzin kontaktowych
I Głuchota, niedosłuch, podstawy komunikowania się  15 Sala wykładowa 15
II Daktylografia – alfabet palcowy i znaki liczb  – 10 Sala ćwiczeń 10
III Ideografia część I i II  – 80 20 Sala ćwiczeń 100
Łącznie 15 90 20   125**

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

 

Cena – 625 zł

 

„Zapisz się!