Kurs dla pielęgniarek.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

 

Cel kształcenia

Pielęgniarka zastosuje kompresjoterapię profilaktyczną i/lub leczniczą adekwatnie do wskazań.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Kompresjoterapia (Nr 04/10) wynosi 110 godzin dydaktycznych, 

w tym:

zajęcia teoretyczne –   40 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych  –   35 godzin,

zajęcia praktyczne –   35 godzin,

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

Wykłady

Warsztaty

I

Podstawy teoretyczne kompresjoterapii

15

 –

Oddział chirurgii naczyniowej i angiologii albo Poradnia chirurgii naczyniowej i chorób naczyń albo Poradnia leczenia ran

5

20

II

Badania wykonywane w kompresjoterapii

10

15

15

40

III

Kompresjoterapia w profilaktyce i leczeniu chorób układu żylnego i limfatycznego

15

20

15

50

Łącznie

40

35

35

110*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Zajęcia teoretyczne trwają odbywają się weekendy (piątek,sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu.

 

Cena: 500 zł

„Zapisz się!