Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek

Koszt udziału w kursie cena regularna: 350,00 zł 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
wykłady ćwiczenia
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 5 10  – 15
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 30 75
Łącznie 20 40   30 90*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

 

„Zapisz się!