Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy...

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Pi...

Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskieg...

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pozwala na zatrudnienie w zakładach opiek...

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ro...

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskieg...

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neur...