Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” przy pl. Legionów IV piętro

 

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

6 miesięcy stażu pracy
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej 15 15
II Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 15 15
III Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie 60 Oddział chemioterapii 21 123
Oddział radioterapii 21
Oddział chirurgii onkologicznej 21
IV Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową 30 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 21 51
V Opieka paliatywna 15 Hospicjum stacjonarne; Oddział opieki paliatywne 21 36
Łącznie 135   105 240*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!