KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE-DLA PIELĘGNIAREK

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest 6 mięsięcy stażu pracy.
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja i sterylizacja 30 Centralna sterylizatornia 14 44
II Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym 15 15
III Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia 35 Blok operacyjny chirurgii ogólnej 63 98
IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia 20 Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia 35 55
V Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej 35 Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej 63 98
VI Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej i położnictwie 20 Blok operacyjny ginekologii i położnictwa 35 55
Łącznie 155   210 365*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!