Uwaga: Od stycznia 2012 do odbycia kursu kwalifikacyjnego wymagany jest tylko 6 miesięczny staż pracy.

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym:
sobota, niedziela.
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Założenia i podstawy opieki paliatywnej 25 25
II Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną 110 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 35 285
Oddział medycyny paliatywnej 70
Zespół domowej opieki paliatywnej 35
Hospicjum stacjonarne dla dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci; Oddział onkologii dziecięcej; Oddział neurologii dziecięcej; Oddział rehabilitacji dziecięcej 35
III Aspekty psychologiczne, duchowe i socjalne w opiece nad chorym i jego rodziną 55 55
IV Etyka w opiece paliatywnej 15 15
Łącznie 205   175 380*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!