Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Pi...

Specjalizacja rodzinna dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsuds...

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ro...

Specjalizacja epidemiologiczna

Cel kształcenia: uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty. Tryb nauczania: Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50...