Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 7 październik 2022
Leczenie ran dla położnych
14 październik 2022
Szczepienia ochronne dla położnych
14 październik 2022
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
22 październik 2022
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
5 listopad 2022
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 20 listopad 2022
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 25 listopad 2022
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne Planowana data rozpoczęcia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
8 październik 2022
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 22 październik 2022
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór na 2023
Specjalizacje Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 15 październik 2022
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 15 październik 2022
Mamy jeszcze wolne miejsca na SPECJALIZACJACH – rozpoczęcie wiosna 2022
Specjalizacja epidemiologiczna