Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Edukator w cukrzycy 24 kwiecień 2020
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 kwiecień 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 8 maj 2020
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 8 maj 2020 (zmiana terminu)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 29 maj 2020
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 5 czerwiec 2020
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na 2020
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na 2020
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór na 2020
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór na 2020
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór