m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 31 styczeń 2020 (zmiana terminu)
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 28 luty 2020
Szczepienia ochronne dla położnych 28 luty 2020
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 20 marzec 2020
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 27 marzec 2020
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 27 marzec 2020
Edukator w cukrzycy 24 kwiecień 2020
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na 2020
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na 2020
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór na 2020
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 27 marzec 2020
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 28 luty 2020
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2019 (mamy jeszcze miejsca)
Specjalizacja epidemiologiczna 19 kwiecień 2020
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór