m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 22 marzec 2019
Edukator w cukrzycy 12 kwiecień 2019
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 26 kwiecień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 17 maj 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 24 maj 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 31 maj 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 4 październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 25 październik 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na jesień 2019