m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Edukator w cukrzycy 7 wrzesień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 8 wrzesień 2018
Leczenie ran dla położnych 14 wrzesień 2018
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 5 październik 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 12 październik 2018
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 14 październik 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2018
Szczepienia ochronne dla położnych 26 październik 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 16 listopad 2018
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 21 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 5 październik 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 13 październik 2018
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 6 październik 2018
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2018
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 październik 2018