Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 14 maj 2021
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 14 maj 2021
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 21 maj 2021
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 11 czerwiec 2021
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 9 lipiec 2021
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 21 maj 2021
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór