m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 31 maj 2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 31 maj 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 czerwiec 2019 (nowy termin)
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 14 czerwiec 2019
Leczenie ran dla położnych 6 wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 4 październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 25 październik 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 25 październik 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 15 listopad 2019
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 4 październik 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 11 październik 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na jesień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór