Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
3 luty 2023
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
4 luty 2023
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 10 luty 2023
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 3 marzec 2023
Szczepienia ochronne dla położnych
4 marzec 2023
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
18 marzec 2023
Leczenie ran dla położnych 14 kwiecień 2023
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
03 czerwiec 2023
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Trwa nabór
Edukator w cukrzycy
Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne Planowana data rozpoczęcia
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych
24 marzec 2023
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 14 kwiecień 2023
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
Trwa nabór
Specjalizacje Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja epidemiologiczna 15 kwiecień 2023
 
Mamy jeszcze wolne miejsca na specjalizacjach (rozpoczęcie zajęć – 15 październik 2022):
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych