Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 18 luty 2022
Szczepienia ochronne dla położnych 25 luty 2022
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 4 marzec 2022
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 4 marzec 2022
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 19 marzec 2022
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 25 marzec 2022
Leczenie ran dla położnych 1 kwiecień 2022
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 6 maj 2022
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Mamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniach specjalizacyjnych – rozpoczęcie jesień 2021
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych