Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 21 sierpień 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 4 wrzesień 2020
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 4 wrzesień 2020
Szczepienia ochronne dla położnych 25 wrzesień 2020
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 2 październik 2020
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 6 listopad 2020
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór na 2021
Edukator w cukrzycy Trwa nabór na 2021
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 19 wrzesień 2020
 
Mamy jeszcze wolne miejsca na specjalizacjach – rozpoczęcie czerwiec 2020
Specjalizacja epidemiologiczna
Nowe szkolenia specjalizacyjne – jesień 2020
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 27 wrzesień 2020
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 wrzesień 2020
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 wrzesień 2020