m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 30 listopad 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 grudzień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 14 grudzień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 15 luty 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 15 luty 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 8 marzec 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na wiosnę 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na jesień 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór na 2019
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór na 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór na 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór na 2019
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 6 październik 2018
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2018
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór na 2019