Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20 październik 2023
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2023
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2023
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 17 listopad 2023
Szczepienia ochronne dla położnych 8 grudzień 2023
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych
Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Trwa nabór
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Edukator w cukrzycy
Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne Planowana data rozpoczęcia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Specjalizacje Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 20 październik 2023
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 20 październik 2023
Specjalizacja epidemiologiczna 20 październik 2023