Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 29 maj 2020
Edukator w cukrzycy 5 czerwiec 2020 (zmiana terminu)
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 5 czerwiec 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 6 czerwiec 2020 (zmiana terminu)
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 12 czerwiec 2020 (zmiana terminu)
Leczenie ran dla położnych 20 czerwiec 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 20 czerwiec 2020
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 27 czerwiec 2020
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór na 2020
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór na 2020
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór na 2020
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 11 lipiec 2020
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 18 lipiec 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 19 wrzesień 2020
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna 6 czerwiec 2020 (zmiana terminu)
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór