m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

 

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 22 luty 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 8 marzec 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 15 marzec 2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 22 marzec 2019
Edukator w cukrzycy 12 kwiecień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 17 maj 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 31 maj 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 4 październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 18 październik 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 25 październik 2019
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór na jesień 2019
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 8 marzec 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 15 marzec 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 29 marzec 2019
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 marzec 2019
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja rodzinna dla położnych 27 kwiecień 2019
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór na jesień 2019