Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 6 sierpień 2021
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 14 sierpień 2021
Leczenie ran dla położnych 10 wrzesień 2021
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 10 wrzesień 2021
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 wrzesień 2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 8 październik 2021
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 15 październik 2021
Edukator w cukrzycy 15 październik 2021
Szczepienia ochronne dla położnych 15 październik 2021
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 22 październik 2021
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Mamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniach specjalizacyjnych – rozpoczęcie wiosna 2021
Specjalizacja epidemiologiczna