Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 5 luty 2021
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 12 luty 2021
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 19 luty 2021
Leczenie ran dla położnych 26 luty 2021
Edukator w cukrzycy 16 kwiecień 2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 14 maj 2021
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 5 marzec 2021
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 12 marzec 2021
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 26 marzec 2021
Nowe szkolenia specjalizacyjne Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja epidemiologiczna 27 marzec 2021
 
Mamy jeszcze wolne miejsca na specjalizacjach – rozpoczęcie jesień 2020
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych
Specjalizacja rodzinna dla położnych