Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 19 marzec 2021
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 9 kwiecień 2021
Leczenie ran dla położnych 9 kwiecień 2021
Edukator w cukrzycy 16 kwiecień 2021
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 23 kwiecień 2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 14 maj 2021
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 21 maj 2021
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 5 marzec 2021
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 12 marzec 2021
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 26 marzec 2021
Nowe szkolenia specjalizacyjne Planowana data rozpoczęcia
Specjalizacja epidemiologiczna 27 marzec 2021