Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych.

Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK należy wybrać organizatora: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

Jak zarejestrować się w systemie SMK?

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

Kursy specjalistyczne Planowana data rozpoczęcia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 03 sierpień 2024
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
03 sierpień 2024
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 27 wrzesień 2024
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I 28 wrzesień 2024
Edukator w cukrzycy
04 październik 2024
Szczepienia ochronne dla położnych 12 październik 2024
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 20 październik 2024
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
25 październik 2024
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Trwa nabór