Konferencja

VII  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE” 17 kwietnia 2020 WROCŁAW ORGANIZATOR : Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu WSPÓŁORGANIZATORZY Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Koła Naukowe Wydzi...

Szkolenia dla położnych

Szkolenia dla położnych – kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla położnych. Uwaga! Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK. Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs w systemie SMK ...

Specjalizacje

Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej...

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia zgodni...

Kursy specjalistyczne

 Kurs specjalistyczny – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych...