Szkolenia dla położnych

m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji   Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018 Wywiad i badanie fizy...

Specjalizacje

specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego   Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji   Kurs Rozpoczęcie Specjalizacja chirurgiczna 6 październik 2018 Specjalizacja oper...

Kursy kwalifikacyjne

kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia   Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych   Kurs Rozpoczę...