Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

6 mięsięcy stażu pracy

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Mikrobiologia 25 Pracownia mikrobiologii 14 39
II Immunologia i szczepienia ochronne 15 15
III Choroby zakaźne 25 Oddział chorób zakaźnych 14 39
IV Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 50 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 14 120
Stacja dializ 14
Oddział wieloprofilowy zachowawczy 14
Oddział wieloprofilowy zabiegowy 14
Blok operacyjny 14
V Higiena szpitalna 15 15
VI Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii 45 Zespół kontroli zakażeń szpitalnych 14 59
VII Epidemiologia – wybrane zagadnienia 15 15
Łącznie 190   112 302*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!