Zmiana w systemie SMK

System Monitorowania Kształcenia (SMK) CZĘŚĆ 1 – JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE SMK Pobierz prezentację: JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE SMK   System Monitorowanie Kształcenia (SMK) jest systemem teleinformatycznym mającym na celu wspomaganie przebiegu procesu kształcenia podyplomo...

Konferencja

VII  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE” 17 kwietnia 2020 WROCŁAW ORGANIZATOR : Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu WSPÓŁORGANIZATORZY Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Koła Naukowe Wydzi...

Wymagane kursy specjalistyczne

Zgodnie z programami szkoleń specjalizacyjnych (stanowiących jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 24.10.2016r., 31.08.2017r., 28.11.2017r., 29.07.2019r. oraz 05.04.2022r.) zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia i opublikowanych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Piel...