Zgodnie z programami kursów kwalifikacyjnych (stanowiących jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 24.10.2016r. i  31.08.2017r. ) zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia i opublikowanych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do poszczególnych kursów kwalifikacyjnych wymagane są różne kursy specjalistyczne.

Poniżej przedstawiamy tabelę kursów kwalifikacyjnych z listą wymaganych kursów specjalistycznych oraz zasadami pozwalającymi na zwolnienie z obowiązku ich odbywania.

Lista kursów kwalifikacyjnych wraz z wymaganymi kursami specjalistycznymi: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

(RKO)

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

(RKO noworodka)

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

(EKG)

Przetaczanie krwi
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki + +
Pielęgniarstwo chirurgiczne + +
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Pielęgniarstwo geriatryczne + +
Pielęgniarstwo internistyczne + +
Pielęgniarstwo kardiologiczne + +
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią +
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo neurologiczne +
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne + +
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Pielęgniarstwo ratunkowe + +
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo transplantacyjne + + +
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Ochrona zdrowia pracujących
Kursy kwalifikacyjne dla położnych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii + +
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne + +
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Na zwolnienie z powyższych wymaganych kursów pozwala:

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)/
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (RKO noworodka)/
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG):

  • posiadanie tytułu pielęgniarki systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
  • posiadanie dyplomu ratownika medycznego lub
  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu ALS