Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek ( pracownia EKG, poradnia kardiologiczna)

Istnieje możliwość odrobienia staży w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG

6

Pracownia EKG

21

39

II

Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG

12

III

Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych

14

Oddział kardiologii dorosłych albo Poradnia kardiologiczna z pracowniami diagnostyki kardiologicznej

(EKG wysiłkowe,

EKG metodą Holtera,

EKG przezprzełykowe)

49

69

IV

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego

6

Łącznie

38

70

108*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

tel. kontaktowy 71 797 57 57

Cena promocyjna: 350 zł

 

„Zapisz się!