Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek (Sala porodowa,Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, Oddział patologii ciąży)
Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu z  zastosowaniem kartiotokografii

8

Sala porodowa

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

(II lub III poziom opieki perinatalnej)*

14

22

II

Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu

20

Oddział patologii ciąży

albo

Oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

(II lub III poziom opieki perinatalnej)*

27

47

III

Monitorowanie dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu

7

Oddział patologii ciąży

albo

Oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

(II lub III poziom opieki perinatalnej)*

14

21

Łącznie

35

55

90*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
tel. kontaktowy 71 797 57 57

Cena promocyjna: 550 zł

„Zapisz się!