Zapraszamy do udziału w nowym kursie specjalistycznym dla położnych:

„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Cel kursu:

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria (liczba godzin)

Warsztaty (liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba godzin

I

Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne

8

2

Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży

4

62

II

Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą

5

5

Sala porodowa

4

Oddział położniczo-noworodkowy

12

III

Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania

14

 –

Poradnia laktacyjna

8

Łącznie

27

7

28

62*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy (piątek,sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 4 dni (28 godzin).

Cena: 550 zł
Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku Edukator do spraw laktacji (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)
– pomaga spełnić wymagania stawiane przez Standard opieki okołoporodowej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu  oraz opieki nad noworodkiem)

„Zapisz się!