KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna

15

15

II

Pielęgniarstwo rodzinne

30

30

III

Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych

30

30

IV

Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia

75

POZ Pielęgniarstwo rodzinne

105

250

Centrum psychiatryczne albo

Poradnia zdrowia psychicznego

21

Poradnia rehabilitacyjna albo

Oddział rehabilitacyjny

14

Poradnia diabetologiczna albo

Poradnia lekarza rodzinnego

21

Poradnia opieki paliatywnej albo

Hospicjum

14

Łącznie

150

175

325*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w praktyce pielęgniarki rodzinnej, opiece długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest 6 miesięcy stażu pracy
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

„Zapisz się!