Zgodnie z programami szkoleń specjalizacyjnych (stanowiących jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 24.10.2016r., 31.08.2017r., 28.11.2017r. oraz 29.07.2019r.) zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia i opublikowanych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do poszczególnych specjalizacji wymagane są różne kursy specjalistyczne.

Poniżej przedstawiamy tabelę szkoleń specjalizacyjnych z listą wymaganych kursów specjalistycznych oraz zasadami pozwalającymi na zwolnienie z obowiązku ich odbywania.

Lista specjalizacji wraz z wymaganymi kursami specjalistycznymi: Wywiad i badanie fizykalne

(WiBF)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

(RKO)

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

(RKO noworodka)

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

(EKG)

Leczenie ran
Specjalizacje dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki + + +
Pielęgniarstwo chirurgiczne + + +
Pielęgniarstwo geriatryczne + +
Pielęgniarstwo internistyczne + + +
Pielęgniarstwo onkologiczne +
Pielęgniarstwo operacyjne +
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej + +
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej + +
Pielęgniarstwo pediatryczne + + +
Pielęgniarstwo psychiatryczne + +
Pielęgniarstwo ratunkowe + + + +
Pielęgniarstwo rodzinne + + +
Ochrona zdrowia pracujących + +
Specjalizacje dla położnych
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze + + +
Pielęgniarstwo rodzinne + + +
Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo epidemiologiczne +
Pielęgniarstwo neonatologiczne +

Na zwolnienie z powyższych wymaganych kursów pozwala:

Wywiad i badanie fizykalne (WiBF):

  • posiadanie dyplomu specjalisty uzyskanego po 2001 r. lub
  • posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa uzyskanego od naboru 2012/2013 wraz z dokumentem potwierdzającym rok rozpoczęcia lub
  • ukończenie Advanced Physical Assessment

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)/
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (RKO noworodka)/
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG):

  • posiadanie tytułu pielęgniarki systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
  • posiadanie dyplomu ratownika medycznego lub
  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu ALS