VI  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”

5 kwietnia 2019 WROCŁAW

ORGANIZATOR :

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
we Wrocławiu

WSPÓŁORGANIZATORZY
Studium Kształcenia Podyplomowego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Studenckie Koło Naukowe z Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we WrocławiuStudenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we WrocławiuStudenckie Koło Naukowe Neonatus, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia,
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny w WarszawieZakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zakład Pielęgniarstwa,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu
KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca:

Izabella Uchmanowicz, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej:

Joanna Rosińczuk, Wrocław

Członkowie Komitetu Naukowego

Beata Karakiewicz, Szczecin

Aldona Kubica, Bydgoszcz

Joanna Gotlib, Warszawa

Elżbieta Grochans, Szczecin

Barbara Ślusarska, Lublin

Mariusz Pańczyk, Warszawa

Beata Jankowska-Polańska, Wrocław

Ewa Molka, Tarnowskie Góry

Joanna Żółtańska, Jelenia Góra

Joanna Hoffman-Aulich, Zielona Góra
Elena Gurkova, Preso
Renata Zelenikova, Ostrava
Darja Jarosova, Ostrava
Monika Przestrzelska, Wrocław

Stanisław Manulik, Wrocław

Piotr Karniej, Wrocław

Magdalena Lisiak, Wrocław

Katarzyna Lomper, Wrocław

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Łagoda, Białystok

Beata Piórecka, Kraków

Robert Ślusarz, Bydgoszcz
Jolanta Chmielowiec, Zielona Góra
Edyta Kędra, Opole
Mariola Seń, Wrocław
Jolanta Kolasińska, Wrocław

Sylwia Krzemińska, Wrocław

Agnieszka Młynarska, Katowice

Małgorzata Bujnowska, Legnica

Anna Kołcz- Trzęsicka, Wrocław

Jacek Smereka, Wrocław

Ewa Kuriata-Kościelniak, Wrocław

Anna Rozensztrauch, Wrocław

Anna Chudiak, Wrocław

Monika Michalak, Wrocław

Piotr Gurowiec, Opole

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca

Aleksandra Kołtuniuk, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej

Bartosz Uchmanowicz, Wrocław

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Sławomir Jarząb, Wrocław

Elżbieta Pięta, Wrocław

Danuta Witko, Wrocław

Edyta Ośmiałowska, Wrocław

Krystyna Kuriata-Kowalska, Wrocław

Wiesława Bogdan, Wrocław

Teresa Brodziak, Wrocław

Jolanta Kolasińska, Wrocław

Barbara Prochota, Olesno

 

 

 

 

Marzena Terpiłowska, Wrocław

Małgorzata Trebenda, Wrocław

Maria Skrobańska, Wrocław

Marta Wleklik, Wrocław

Victoria Haaβengier, Wrocław,

Adrianna Borodzicz, Wrocław

Jarosław Sowiazdraniuk, Wrocław

Agnieszka Zborowska, Wrocław

Alicja Targos, Wrocław

Michał Czapla, Wrocław

Barbara Wagner-Łosieczko, Wrocław

MIEJSCE OBRAD

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Piłsudskiego 13, VI piętro,  50-048 Wrocław

Program Konferencji –skrót

 

9.00 – 10.30             SESJA I – INAUGURACYJNA (Sala Konferencyjna VI piętro)

10.30 – 11.00           PRZERWA KAWOWA    (V piętro)

11.00 – 12.00           SESJA II  RACJONOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ       (Sala Konferencyjna VI piętro)

12.10 – 13.30           SESJA III – BADANIA NAUKOWE  W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE       (Sala Konferencyjna VI piętro)

12.10 – 13.30           SESJA IIIA (RÓWNOLEGŁA) – SESJA MŁODYCH   NAUKOWCÓW     (Sala Niebieska IV piętro)

13.30 – 14.00           PRZERWA KAWOWA      (V piętro)

14.00 – 15.00           SESJA PLAKATOWA MODEROWANA      (Sala Konferencyjna VI piętro)

15.00 – 15.30            Zakończenie Konferencji       (Sala Konferencyjna VI piętro)

Program Konferencji Piątek, 5 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – 15.30

 9.00 – 10.30           SESJA I – Inauguracyjna   (Sala Konferencyjna VI piętro)

                                      Przewodniczący Sesji: Joanna Rosińczuk, Bartosz Uchmanowicz, Izabella Uchmanowicz, Katarzyna Łagoda

9.00- 9.30                „Jak publikować prace naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie?”  Młynarska Agnieszka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9.30 -10.00              „Specyfika poznanian naukowego we współczesnych badaniach na  pograniczu psychologii i biologii.” Szczepanowski Remigiusz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

10.00-10.30             „Zaburzenia emocjonalny kobiet w okresie okołoporodowym.”  Przestrzelska Monika, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

10.30 – 11.00          PRZERWA KAWOWA   (V piętro)

11.00 – 12.00          SESJA II – RACJONOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ      (Sala Konferencyjna VI piętro)

Przewodniczący Sesji: Agnieszka Młynarska, Grażyna Dykowska, Aleksandra Kołtuniuk

11.00 – 11.15           Racjonowanie opieki – RANCARE Uchmanowicz Izabella,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11.15 – 11.30           Bezpieczeństwo pacjenta w wybranych oddziałach szpitali województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego jako element zarządzania jakością. Dykowska Grażyna, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

11.30 – 11.45          Worshop – jak zwiększyć świadomość na temat koncepcji racjonowania opieki Rozensztrauch Anna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11.45  – 12.00         Care Rationing Concept – zastosowanie w edukacji oraz praktyce klinicznej pielęgniarek. Iwanow Lucyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

PANEL EKSPERTÓW

Rosińczuk Joanna, Kolasińska Jolanta, Michalak Monika, Lisiak Magdalena, Chudiak Anna

12.00 – 12.15            PRZERWA

12.15 – 13.30             SESJA II – Badania naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie   (Sala Konferencyjna VI piętro)

Przewodniczący Sesji: Piotr Gurowiec, Monika Przestrzelska, Joanna Żółtańska

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu pielęgniarki. Rej – Kietla Anna, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Aktywność fizyczna u dzieci z omdleniami wazowagalnymi. Kolarczyk Ewelina, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Nasilenie stanów przejściowych u noworodków w zależności od płci i sposobu porodu – prospektywna analiza porównawcza. Witkowska Katarzyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

Wczesne wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej – prediabetes. Bonikowska Iwona, Uniwersytet Zielonogórski

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych a jakość życia u chorych na SM. Kołtuniuk Aleksandra, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Podsumowanie oceny wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach starego standardu opieki okołoporodowej na podstawie badania ankietowego wśród matek i personelu. Broers Barbara, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Wpływ badań endoskopowych przewodu pokarmowego na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku. Wróblewska Izabela, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

13.30 – 14.00         PRZERWA KAWOWA  (V piętro)

12.15 – 13.30          SESJA III (równoległa) – Sesja Młodych Naukowców (Sala Konferencyjna IV piętro)

Przewodniczący Sesji: Anna Rozensztrauch, Lucyna Iwanow, Magdalena Lisiak

Wpływ sposobu odżywiania na jakość życia i poczucie akceptacji choroby w grupie osób z kolostomią Piprek Paulina, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Specyfika opieki nad kobietą ciężarną z nadciśnieniem tętniczym. Jonderko Wiktoria, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu .

Interwencje pielęgniarskie w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca. Dubino Martyna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Stopień przygotowania fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji seksualnej Targos Alicja, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Ocena wiedzy z zakresu ginekologii i jej zastosowania w życiu codziennym wśród studentów studiów pielęgniarskich Roszkowska Magdalena, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Opieka pielęgniarska na dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Widera Patrycja, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zachowania zdrowotne dzieci w wieku szkolnym. Tylak Paulina, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.30 – 14.00         PRZERWA KAWOWA  (V piętro)

14.00 – 15.00         SESJA PLAKATOWA MODEROWANA  (Sala Konferencyjna IV  piętro)

Przewodniczący Sesji: Sylwia Krzemińska, Stanisław Manulik, Katarzyna Lomper

 1. Samobójstwo wspomagane w opinii pielęgniarek pracujących w placówkach paliatywno-hospicyjnych. Chilmończyk Wiktoria, Kobos Ewa, Sienkiewicz Zofia, Warszawa. 
 2. Wybrane problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku. Dąbek Anna, Wróblewka Izabela, Iwona Zborowska, Wrocław. 
 3. Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszy DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70 – 80 lat – doniesienia wstępne. Gut Gabriel, Fortuna Małgorzata, Kaczorowska Antonina, Jacek Szczurowski, Jelenia Góra. 
 4. Podstawy naukowe zastosowania mleka ludzkiego w pielęgnacji kikuta pępowinowego. Kamińska-El-Hassan Ewa, Witkowska – Zimny Małgorzata, Warszawa. 
 5. Opieka nad pacjentem z guzem mózgu. Kazimierska – Zając Magdalena, Koralewicz Dominika, Monika Michalak, Wrocław. 
 6. Pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym – postępowanie pielęgnacyjne. Kazimierska – Zając Magdalena, Matkowska Magdalena, Michalak Monika, Wrocław. 
 7. Wirtualna rzeczywistość w terapii bólu. Kazimierska – Zając Magdalena, Jakubowska Luba, Monika Michalak, Wrocław. 
 8. Częstość występowania cukrzycy u chorych z chorobą niedokrwienną serca leczonych rewaskularyzacją tętnic wieńcowychKobus Grażyna, Łagoda Katarzyna, Głowińska Irena, Myszko Jolanta, Białystok, Warszawa 
 9. Ostre uszkodzenie nerek u pacjentów w wieku podeszłymKobus Grażyna, Łagoda Katarzyna, Głowińska Irena, Myszko Jolanta, Białystok, Warszawa 
 10. Aspiracje i plany zawodowe studentów studiów pielęgniarskich. Leńczuk-Gruba Anna, Andrzejewska Marta, Grażyna Dykowska Grażyna, Sienkiewicz Zofia, 
 11. Zespół przewlekłego zmęczenia u pacjentów onkologicznych leczonych radioterapiąŁagoda Katarzyna, Bachórzewska – Gajewska Hanna, Białystok 
 12. Ocena wiedzy młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersiŁagoda Katarzyna, Kobus Grażyna, Białystok 
 13. Zaburzenia snu wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuŁagoda Katarzyna, Kobus Grażyna, Bachórzewska – Gajewska Hanna, Białystok 
 14. Ciągłość opieki położnej nad pacjentką ciężarną w odniesieniu do nowego standardu opieki okołoporodowejMaciejczyk Natalia, Szeller Alicja, Nowacka Agnieszka, Rabiej Maria, Warszawa 
 15. Pacjent z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – problemy pielęgnacyjne. Michalak Monika, Machowiak Aneta, Kazimierska – Zając Magdalena Wrocław 
 16. Wiedza i postawy studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczące szczepień ochronnych. Niechwiadowicz-Czapka Teresa, Klimczyk Anna, Radwańska Ewa, Wojtal Mariola, Opole 
 17. Steroidoterapia w ciąży. Polniaszek Marta, Przestrzelska Monika, Wrocław 
 18. Siara – pierwszy antybiotyk ludzkości. Polniaszek Marta, Przestrzelska Monika, Wrocław 
 19. Zachowania zdrowotne młodzieży uniwersyteckiej w aspekcie aktywności ruchowej i występujących nałogów. Pięta Elżbieta, Bogdan Wiesława, Witko Danuta, Wagner-Łosieczka Barbara, Karolina Bogdan, Wrocław 
 20. Wpływ zespołu kruchości na jakość życia chorych na chorobę Parkinsona. Pytel Aleksandra, Wrocław 
 21. Narkomania w ciąży. Radkowska Ewa, Polniaszek Marta, Terpiłowska Marzena, Trebenda Teresa Małgorzata, Wrocław 
 22. Pain Assessment in Neonates. Rozensztrauch Anna, Berghausen-Mazur Marta, Trebenda Teresa Małgorzata, Terpiłowska Marzena, Tułacz Kinga, Wrocław 
 23. Zakażenia Enterokokami opornymi na wankomycynę (VRE). Sarzyńska Kathie, Świątoniowska Natalia, Jankowska-Polańska Beata, Wrocław 
 24. Teorie pielęgniarstwa: badania naukowe a efekty kształcenia. Sienkiewicz Zofia, Kobos Ewa, Czarnecka Józefa, Idzik Anna, Leńczuk-Gruba Anna, Dykowska Grażyna, Kryczka Tomasz, Warszawa 
 25. Jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Snarska Katarzyna, Chorąży Monika, Kułakowska Alina, Białystok 
 26. Wiedza uczniów szkół średnich z województwa opolskiego na temat płodowego zespołu alkoholowego. Szerszeń Małgorzata, Siekierka Joanna, Szwamel Katarzyna, Opole 
 27. Metody radzenia sobie z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Szuhalska Joanna, Snarska Katarzyna, Chorąży Monika, Kułakowska Alina, Białystok 
 28. Rola komunikacji w procesie leczenia cukrzycy. Świątoniowska Natalia, Sarzyńska Kathie, Jankowska-Polańska Beata, Wrocław 
 29. Stacjonarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi w Polsce. Zborowska Iwona, Dąbek Anna, Wróblewska Izabela, Wrocław 
 30. Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszek DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70 – 80 lat – doniesienia wstępne. Zemełko Jakub, Fortuna Małgorzata, Kaczorowska Antonina, Jacek Szczurowski, Jelenia Góra 
 31. Przydatność e-dokumentacji pielęgniarskiej w praktyce zawodowej – opinie badanych pielęgniarek. Roksana Zimna, Kędra Edyta, Piotr Gurowiec, Elżbietą Szlenk – Czyczerska, Opole

15.00 – 15.30          ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI     (Sala Konferencyjna VI  piętro)

 Mowa końcowa

Organizatorów i Podziękowania dla Uczestników Konferencji

KONFERENCJA JEST NIEODPŁATNA

Udział w konferencji obejmuje:

– udział w sesjach naukowych,

– materiały z Konferencji,

– otrzymanie certyfikatu,

– poczęstunek w przerwach kawowych.

NADSYŁANIE PRAC

Zapraszamy do nadsyłania prac.

Nadsyłane prace (spełniające warunki publikacji naukowej) będą publikowane w recenzowanej

monografii:

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie

monografia pod redakcją
Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk

ZAPISY

W celu zgłoszenia udziału w konferencji  należy wejść na naszą stronę internetową: pip.umed.wroc.pl w zakładkę rejestracja lub eckp.wroclaw.pl, w zakładkę konferencje. .

W pierwszym kroku podajemy dane uczestnika konferencji, w drugim kroku możemy podać dane nabywcy do wystawienia faktury za wydruk monografii.

Po dokonaniu wpłaty, e-faktura zostanie wysłana na adres email podany podczas rejestracji w kroku 1.

OPŁATY

Opłata za wydruk pracy w monografii: 300 zł

W przypadku zgłaszania większej liczby prac koszt publikacji każdej kolejnej pracy koszt wynosi kolejne 300,00 zł. Przykłady poprawnego wyliczenia kwoty opłaty :

 1. zgłoszenie jednej pracy => 300,00 zł.
 2. zgłoszenie dwóch prac => 600,00 zł. itd.

W przypadku gdy nie zostanie zakwalifikowana jedna z prac nastąpi zwrot opłaty.

Prace prosimy nadsyłać  od dnia 12.11.2018r. do dnia 08.02.2019r.
wyłącznie na adres e-mail:

 

konferencja.prace@eckp.com.pl

WPŁATY

Wyliczone wpłaty za publikację monografii należy dokonywać na konto:

82 1140 2004 0000 3302 6240 8960

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

 1. Piłsudskiego 13,

50-048 Wrocław

z dopiskiem:  „imię i nazwisko uczestnika” – KONF2019

Rezygnacja z uczestnictwa:

– do 20.03.2019 r. – pełny zwrot opłat za wydruk monografii

– po 20.03.2019 r. – brak zwrotu opłat za wydruk monografii

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I ZGŁASZANIA  PRAC:

Osoby zainteresowane wystąpieniem czynnym prosimy o przysłanie maila z tematem
i streszczeniem wystąpienia na adres:

konferencja.prace@eckp.com.pl

Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.

 1. Układ pracy

Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim),

Imię i nazwisko Autora wraz z podaniem tytułu i stopnia naukowego, adresu do kontaktu

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

Nazwa instytucji, zakładu, instytutu lub placówki, z której praca pochodzi,

Streszczenie do 250 słów (w języku polskim i angielskim),

Słowa kluczowe (do 5 słów w języku polskim i angielskim),

Wstęp i cel pracy,

Materiał i metody,

Wyniki badań,

Wnioski lub podsumowanie,

Piśmiennictwo (tylko niezbędne pozycje, według kolejności cytowanych prac, w nawiasach kwadratowych).  Spisu piśmiennictwa należy dokonać wg wzoru: Wojsztel Z.: Nietrzymanie moczu jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Gerontologia Polska 2003; 2(1): 9-13 lub
– w przypadku opracowań książkowych – np.: Wójcik M.: Podstawy fizjoterapii. Wrocław, Urban & Partner; 2004.

 1. Praca powinna mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe, nazwę instytucji z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję. Streszczenie (polskie i angielskie) – każde nie powinno przekraczać 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić 4 akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe, do 5 słów (w języku polskim i angielskim).

Tekst – w języku polskim lub angielskim – należy podzielić na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób.

Piśmiennictwo należy ponumerować zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.

Każda z części pracy powinna zaczynać się na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele (podpis nad tabelą) i ryciny, wykresy, zdjęcia, (podpis pod ryciną). Kolejne strony należy ponumerować rozpoczynając od strony tytułowej.

 1. Pracę do publikacji w monografii (w języku polskim lub angielskim) należy przygotować w formacie

A4 (minimum 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków ze spacjami), w programie MS WORD. Czcionka Times New Roman 12pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Objętość jednej pracy nie może przekraczać 15 stron.

 1. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres email:

konferencja.prace@eckp.com.pl

najpóźniej do 08.02.2019 r. !!!

Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone zwrotnie pocztą elektroniczną.

 1. Teksty prac niekompletne, przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi powyżej

lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

 1. Każda praca podlega recenzji. W przypadku gdy praca wymaga korekty stosowne informacje zostaną wysłane do Autora pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Autor

jest zobowiązany do dostosowania pracy do wskazanych wymagań w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o korekcie przez Organizatora Konferencji i odesłania poprawionej pracy pocztą

elektroniczną na adres podany w punkcie nr 4.

 1. O zakwalifikowaniu pracy do druku oraz formie prezentacji (ustna lub plakatowa) Autor zostanie

powiadomiony tylko drogą elektroniczną, w terminie do 20.03.2018 r.

 1. Redakcja Naukowa posiada prawo do dokonywania koniecznych poprawek, skrótów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Autora.
 2. Do druku przyjmowane będą prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, doświadczalne, które nie

zostały opublikowane i nie zostały złożone do druku w innych czasopismach.

WYKŁADY I PREZENTACJE USTNE

Prezentacje w postaci elektronicznej, przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • system operacyjny MS Windows 7-10
 • program MS PowerPoint
 • nośnik CD, USB (pendrive)
 • język polski

Plakaty – plakaty powinny być przygotowane w języku polskim w wymiarach nieprzekraczających 100 cm w pionie i 70 cm w poziomie

ZAKWATEROWANIE

W przypadku planowania dłuższego pobytu we Wrocławiu, uczestnicy konferencji proszeni są
o zorganizowanie noclegów we własnym zakresie.

KONTAKT:

Dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Tel.: +48 603-765-770 (w godz. 10:00 -:- 15:00)

E-mail:  konferencja.prace@eckp.com.pl

lub

dr Aleksandra Kołtuniuk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Tel.: 603-357-879

E-mail: aleksandra.koltuniuk@umed.wroc.pl

Strona Internetowa Konferencji:  www.pip.umed.wroc.pl