Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego-Położniczego dla położnych Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Współczesne kierunki opieki nad kobietą 15 15
III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym 26 Poradnia położniczo-ginekologiczna 8 50
Oddział leczenia niepłodności albo Poradnia leczenia niepłodności 16
IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży 54 Szkoła rodzenia 6 120
Oddział patologii ciąży 20
Poradnia położniczo-ginekologiczna 20
Pracownia/Gabinet USG 20
V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą 60 Blok porodowy z salą porodów rodzinnych 40 100
VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem 60 Oddział położniczo-noworodkowy 40 110
Poradnia laktacyjna 10
VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania 34 Poradnia położniczo-ginekologiczna albo Poradnia ginekologii dziecięcej albo Poradnia ginekologii wieku rozwojowego 16 50
VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego 54 Oddział ginekologii albo Oddział endokrynologii ginekologicznej 40 94
IX Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium 34 Poradnia ginekologiczna 16 50
X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej 75 Poradnia onkologiczno-ginekologiczna 40 155
Oddział onkologii ginekologicznej 40
Łącznie 522 332 854*

 

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ DLA POŁOŻNYCH WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

  1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA DLA POŁOŻNYCH
  2. KURS SPECJALISTYCZNY:LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH
  3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!