Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA - ROZPOCZĘCIE: KWIECIEŃ 2015

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):
 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

Opłaty należy dokonywać tytułem:

"NR NIP UCZESTNIKA-KOD SPECJALIZACJI"

 Na przykład:  1234567890-SP.5CHIR

W przypadku braku numeru NIP uczestnik może posługiwać się numerem PESEL. Wówczas numer PESEL zajmuje w tytule wpłaty to samo miejsce co numer NIP.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 Subskrypcja